Architectenburo Syb Eldering

gebouw foto

Het buro is in 1985 opgericht door Syb Eldering en heeft sindsdien meer dan 800 projecten uitgevoerd. Van 1994 tot 2011 was het buro gehuisvest in het markante pand op een zichtlocatie aan de N131 te Wieuwerd. In 2011 werd de nieuwe locatie ‘Hoxwier’ te Mantgum betrokken.

a r c h i t e c t u u r o p v a t t i n g 

Wij geloven in maakbare, heldere architectuur welke toekomst bestendig is. Dit geldt voor zowel vormgeving als materialisatie en energetische aspecten. Wij kiezen niet voor een louter vooraf vastgestelde vormentaal maar laten ons inspireren door de identiteit en herkenning van de opdrachtgeefster bij het tot stand komen van het ontwerp. Een wisselwerking tussen architectuur, het programma van eisen en de identiteit van de opdrachtgeefster verschaft voldoening en leidt tot verrassende ontwerpen.

w e r k w i j z e 

Met de opdrachtgeefster wordt in een intensief contact het programma van eisen nader gedefinieerd waarna een eerste toetsing op haalbaarheid plaatsvind. Nadat overeenstemming over het concept is bereikt worden de eerste ontwerpen gemaakt. Als de schetsen geleid hebben tot het definitief ontwerp volgt de technische uitwerking. Na de aanvraag van de noodzakelijke vergunningen wordt de aanbesteding voorbereidt. Per fase vind een budgettaire toetsing plaats zodat bij de stap naar de volgende fase het uitgangspunt helder is. Total engineering vrijwaart u als opdrachtgever van bouwzorgen. Bouwmanagement regelen we graag vanuit ons eigen buro; dit houdt de lijnen kort en waarborgt dat uw gebouw gebouwd wordt zoals we het samen bedoeld hebben.